• เพชรเกษม 81/5

Tip & Trick – Go langทิปและทริค จากประสบการณ์ที่เคนใช้ภาษา Go

แปลงค่าตัวแปร

[]byte เป็น string

password := "123456"

hashpassword, err := bcrypt.GenerateFromPassword([]byte(password), 10)

newHashPassword := string(hashPassword[:])

fmt.Printf("hash password is %s", newHashPassword)

Interger เป็น string

in := 10

text := strconv.Itoa(in)

fmt.Printf("text is %s", text)

Leave a Reply

Please Login to comment
avatar
  Subscribe  
Notify of