• เพชรเกษม 81/5

หาและเปลี่ยนคำที่เจอในฟิลด์ Find and Replace some text in field

สำหรับ MySQL เคยเป็นบ้างไหมครับ ที่เรามีค่าที่ผิดพลาดอยู่ในพวก text หรือ varchar แต่เราแค่อยากเปลี่ยนเฉพาะคำนั้น ไม่ได้ต้องการเปลี่ยนทั้ง text อย่างเช่น

table: t_data
field: data_value(text)

abcdefg https://www.kanexkane.com hijklmnopqrstuvwxyz

ซึ่งในกรณีนี้เคนต้องการเปลี่ยนจาก https://www.kanexkane.com เป็น https://www.yongyee.com เท่านั้นเอง แต่อยากให้คงตัวข้อมูลด้านหน้า และด้านหลังเอาไว้

ให้เราใช้โค้ดชุดนี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม หาและเปลี่ยนคำที่เจอในฟิลด์ Find and Replace some text in field